หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   Catalogues สินค้าต่างๆ   ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า   บริการของเรา   สำหรับผู้ผลิต   ติดต่อเรา 

                                                     สินค้าและบริการของทางบริษัท

บริการรวบรวมและเผยแผร่ ข้อมูล-ข่าวสาร สินค้า 
 

        นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ผลิตทุกรายการที่มีผลิตในโรงงานและจัดจำหน่าย ผ่านทาง E-Catalogue สินค้าของผู้ผลิตโดยตรงถึงผู้บริโภคและสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ ซึ่งจะนำมาเพื่อสรร์สร้างงานศิลป์ในสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง และออกแบบภายในที่สวยงามให้เป็นที่ภาคภูมิใจของเจ้าของสถานที่พร้อมถึงการนำเสนอ นวัตการรมใหม่ๆของสินค้า ที่เกิดขึ้นในตลาด


บริการออกแบบภายใน-ภายนอก 


       ทางบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบทุกๆแขนงศิลป์ นักออกแบบภายในและสถาปนิก ในการนำเสนอผลงานและร่วมงานกับทางบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของเจ้าของสถานที่สูงสุดและเพิ่มความหลากหลายในสายงานศิลป เพื่อให้ของเจ้าของสถานที่ได้มีตัวเลือกในการจัดจ้างและสรรค์สร้างผลงานที่สามารถควบคุมงบประมาณการก่อสร้างได้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ณ สถานที่นั้นๆ

รับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติมตกแต่ง Renovate

        เพื่อเป็นการควบคุมงบประมาณการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแผนหรือ Spec ที่ทางนักออกแบบได้ออกแบบไว้ ทางบริษัทมีบริการจัดสรรค์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีฝีมือ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ เพื่อสนับสนุนท่านในการก่อสร้างต่างๆ โดยการนำเสนอราคาดังกล่าวจะทำโดยละเอียด ง่ายต่อการเข้าใจและควบคุมเนื้องานและเวลาดำเนินการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

บริการจัดจำหน่ายและจัดส่งวัสดุตกแต่งภายใน

         เพื่อเป็นการ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน นักออกแบบภายใน สถาปนิก และงานรับเหมาก่อสร้างรวมถึง งานต่อเติมและตกแต่งซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ ในสายงานหรือสายอาชีพของท่านให้สะดวกยิ่งขึ้น และตรงตามSpec สินค้าที่ได้ออกแบบไว้ โดยทางบริษัทมีบริการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุตกแต่งและบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าหน่วยงานท่านจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงทางบริษัทมีบริการประกวดแข่งขันราคาวัสดุดังกล่าวให้ได้ในราคาที่คุณถูกใจ และประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานสูงสุดของท่าน

หากท่านสนใจสอบถามเรื่องราคาสินค้าหรือบริการกรุณาติดต่อ 086-319-3897, 087-694-1949 LINE ID: ACTUEARN

หรือทาง e-mail: ActUEarn2008@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ActUEarn co.,Ltd.

 
  
view